Karijes

[su_spacer] Karijes je jedno od najčešćih oboljenja savremenog čoveka. To je hronično oboljenje tvrdih zubnih tkiva koje napreduje progresivno i dovodi do razaranja zuba. Poreklo karijesa je višeuzročno. Veliki broj opštih i lokalnih, unutrašnjih i spoljašnjih faktora se dovodi u vezu sa nastankom karijesa. U opšte faktore se ubrajaju: rasa, nasledni činioci, životno doba pojedinca,…